Praktische info

De locatie

Het adres is van Giffenstraat 6 in Sneek. Je kunt de praktijk vinden op de 1e verdieping, deze is per lift bereikbaar. De wachtkamer bevindt zich rechts in de gang.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Je hebt niet een verwijsbrief van een arts of huisarts nodig om bij de praktijk terecht te kunnen. Je kunt direct een afspraak maken door:

Let op: voor fysiotherapie aan huis of in een instelling is wel een verwijsbrief nodig.

Aanmelden voor fysiotherapie

Bij aanmelding wordt gevraagd naar uw adresgegevens, burgerservicenummer of geboortedatum, verzekering en – indien van toepassing – de verwijsbrief. Neem tijdens het eerste bezoek aan de praktijk een geldig legitimatiebewijs mee. Er wordt naar gestreefd je binnen 2 dagen in te plannen in de agenda.

Geen verwijsbrief nodig

De fysiotherapeut is direct toegankelijk. Je kunt dus zonder verwijzing van een arts bij de fysiotherapeut terecht. Na je aanmelding is er een screening. De fysiotherapeut bespreekt met je of je hier op de goede plek bent en of er gestart kan worden met verder onderzoek en behandeling. De fysiotherapeut kan ook besluiten dat je eerst even naar de huisarts gaat.

Naast de behandeling van fysiotherapie in de praktijk komt de fysiotherapeut ook aan huis. Dit is wanneer je bijvoorbeeld fysiek niet in staat bent om naar de praktijk toe te komen. De fysiotherapeut komt dan gewoon naar je toe en neemt de eventuele oefenmaterialen mee.

Wat u kunt verwachten bij de eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak wordt de klacht of vraag uitgebreid besproken. De therapeut bekijkt of je inderdaad op de juiste plek bent en wat de therapeut voor je kan betekenen. Na een onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Bekeken wordt of behandeling zinvol is en zo ja, wat dan het doel is en hoeveel behandelingen ongeveer nodig zijn. Je krijgt ook adviezen en er wordt gekeken naar wat je zelf kunt doen om het herstel te versnellen.

Algemene fysiotherapie

De fysiotherapeut behandelt klachten van het bewegingsapparaat. De fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt je bij je klachten, zodat je weer zo goed mogelijk kunt functioneren in het dagelijks leven.

De behandeling kan bestaan uit specifieke oefeningen, ontspanningstechnieken, mobilisaties en adviezen. Het uiteindelijke doel is zorgen dat je al je dagelijkse activiteiten weer kunt uitvoeren zodat de kwaliteit van leven erop vooruit gaat. Er wordt gewerkt op basis van één-op-één behandelingen. De duur van de behandeling is een half uur tot drie kwartier. Dit geldt ook voor fysiotherapie aan huis.

Jouw privacy en eigendommen

De praktijk heeft afgesloten behandelruimten om te zorgen voor je privacy. De praktijk is niet verantwoordelijk voor je eigendommen. Laat dus geen waardevolle spullen achter in de wachtkamer en garderobe.

Persoonlijke hygiëne

Er wordt van u verwacht dat je zich als cliënt houdt aan persoonlijke hygiëneregels. Dat betekent een goede lichaamsverzorging en gepaste kleding. Voor de behandeling wordt van je verwacht dat je een badlaken of grote handdoek meeneemt naar de praktijk. Binnen de praktijk mag niet worden gerookt.

Kwaliteit

De fysiotherapeut staat geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Er wordt gewerkt volgens de hoogste professionele kwaliteitsnormen binnen de fysiotherapie.

Verbeterpunten of ontevreden?

Ziet je iets wat beter kan of bent je niet tevreden? Heb je een klacht over (de behandeling van) de fysiotherapeut of één van onze andere personeelsleden? Laat dit alstublieft zo snel mogelijk weten. Dan wordt er zo snel mogelijk naar een oplossing gezocht. We stellen je openheid zeer op prijs. En je kunt er op rekenen dat de opmerkingen serieus worden behandeld (conform de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie; zie www.fysiotherapie.nl).

Privacyregels

Om je zo goed mogelijk te kunnen behandelen, worden de medische- en administratieve gegevens geregistreerd. De praktijk hanteert de privacyverklaring, deze bevat regels over het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Meer informatie over de privacy vind je op Privacyverklaring.

Rechten en plichten

Als patiënt heeft u een aantal rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).

Afmelden of wijzigen afspraak

Je kunt afspraken kosteloos annuleren of wijzigen als dit minimaal 24 uur vóór de geplande afspraak gedaan wordt. Dit kan per e-mail of telefonisch. Meldt of wijzigt je de afspraak niet op tijd? Dan worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten kun je niet declareren bij de zorgverzekering. Bij ziekte of onvoorziene omstandigheden wordt – in overleg – van deze regel afgeweken.

Wij verwachten dat je serieus met de afspraken omgaat. De praktijk doet er namelijk alles aan om je van dienst te zijn. Dit wordt bemoeilijkt als afspraken niet nagekomen worden.