Praktische info

Adres per 1-12-2020

Per 1-12-2020 zijn wij verhuist naar van Giffenstraat 6 in Sneek. U kunt ons vinden op de 1e verdieping.

Corona richtlijnen

  • Kom niet te vroeg naar uw afspraak (maar ook niet te laat)
  • Verlaat na de behandeling zo snel mogelijk het pand
  • Neem een grote handdoek mee
  • Kom alleen en neem geen partner of kinderen mee (of meld het vooraf aan uw fysiotherapeut zodat hier rekening mee kan worden gehouden)
  • Tracht zoveel mogelijk aan de 1,5 meter afstand regel te voldoen.
  • Heb je klachten zoals niezen, hoesten, verkoudheid, koorts en of keelpijn? Blijf thuis!
  • We geven elkaar geen hand.
  • Als u moet hoesten of niezen, doet u dat in de elleboog en u gebruikt papieren zakdoeken.
  • Ontsmet uw handen in de wachtkamer met de aanwezige desinfectie gel of alcohol doekjes.
  • Uw fysiotherapeut zal beschermende maatregelen in acht nemen.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

U heeft niet een verwijsbrief van een arts of huisarts nodig om bij de praktijk terecht te kunnen. U kunt direct een afspraak maken door:

Let op: voor fysiotherapie aan huis of in een instelling is wel een verwijsbrief nodig.

Aanmelden voor fysiotherapie

Bij aanmelding wordt gevraagd naar uw adresgegevens, burgerservicenummer of geboortedatum, verzekering en – indien van toepassing – de verwijsbrief. Neem tijdens het eerste bezoek aan de praktijk een geldig legitimatiebewijs mee. Er wordt naar gestreefd uw binnen 2 dagen in te plannen in de agenda.

Geen verwijsbrief nodig

De fysiotherapeut is direct toegankelijk. U kunt dus zonder verwijzing van een arts bij de fysiotherapeut terecht. Na uw aanmelding is er een screening. De fysiotherapeut bespreekt met u of u hier op de goede plek bent en of er gestart kan worden met verder onderzoek en behandeling. De fysiotherapeut kan ook besluiten dat u eerst even naar de huisarts gaat.

Naast de behandeling van fysiotherapie in de praktijk komt de fysiotherapeut ook aan huis. Dit is wanneer u bijvoorbeeld fysiek niet in staat bent om naar de praktijk toe te komen. De fysiotherapeut komt dan gewoon naar u toe en neemt de eventuele oefenmaterialen mee.

Wat u kunt verwachten bij de eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak wordt de klacht of vraag uitgebreid besproken. De therapeut bekijkt of u inderdaad op de juiste plek bent en wat de therapeut voor u kan betekenen. Na een onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Bekeken wordt of behandeling zinvol is en zo ja, wat dan het doel is en hoeveel behandelingen ongeveer nodig zijn. U krijgt ook adviezen en er wordt gekeken naar wat u zelf kunt doen om het herstel te versnellen.

Algemene fysiotherapie

De fysiotherapeut behandelt klachten van het bewegingsapparaat. De fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u bij uw klachten, zodat u weer zo goed mogelijk kunt functioneren in het dagelijks leven.

De behandeling kan bestaan uit specifieke oefeningen, ontspanningstechnieken, mobilisaties en adviezen. Het uiteindelijke doel is zorgen dat u al uw dagelijkse activiteiten weer kunt uitvoeren zodat de kwaliteit van leven erop vooruit gaat. Er wordt gewerkt op basis van één-op-één behandelingen. De duur van de behandeling is een half uur tot drie kwartier. Dit geldt ook voor fysiotherapie aan huis.

Jouw privacy en eigendommen

De praktijk heeft afgesloten behandelruimten om te zorgen voor uw privacy. De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen. Laat dus geen waardevolle spullen achter in de wachtkamer en garderobe.

Persoonlijke hygiëne

Er wordt van u verwacht dat u zich als cliënt houdt aan persoonlijke hygiëneregels. Dat betekent een goede lichaamsverzorging en gepaste kleding. Voor de behandeling wordt van u verwacht dat u een badlaken of grote handdoek meeneemt naar de praktijk. Binnen de praktijk mag niet worden gerookt.

Kwaliteit

De fysiotherapeut staat geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Er wordt gewerkt volgens de hoogste professionele kwaliteitsnormen binnen de fysiotherapie.

Verbeterpunten of ontevreden?

Ziet u iets wat beter kan of bent u niet tevreden? Heeft u een klacht over (de behandeling van) de fysiotherapeut of één van onze andere personeelsleden? Laat dit alstublieft zo snel mogelijk weten. Dan wordt er zo snel mogelijk naar een oplossing gezocht. We stellen u openheid zeer op prijs. En u kunt er op rekenen dat de opmerkingen serieus worden behandeld (conform de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie; zie www.fysiotherapie.nl).

Privacyregels

Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen, worden de medische- en administratieve gegevens geregistreerd. De praktijk hanteert de privacyverklaring, deze  bevat regels over het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Meer informatie over de privacy vind je op Privacyverklaring.

Rechten en plichten

Als patiënt heeft u een aantal rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).

Afmelden of wijzigen afspraak

U kunt afspraken kosteloos annuleren of wijzigen als dit minimaal 24 uur vóór de geplande afspraak gedaan wordt. Dit kan per e-mail of telefonisch. Meldt of wijzigt u de afspraak niet op tijd? Dan worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij de zorgverzekering. Bij ziekte of onvoorziene omstandigheden wordt – in overleg – van deze regel afgeweken.

Wij verwachten dat u serieus met de afspraken omgaat. De praktijk doet er namelijk alles aan om u van dienst te zijn. Dit wordt bemoeilijkt als afspraken niet nagekomen worden.