Tarieven

Tarieven 2024 AH Fysio Sneek

VerrichtingTarief
Zitting fysiotherapie   €40,00
Zitting fysiotherapie aan huis €54,00
Screening, intake en onderzoek  €52,00
Screening, intake en onderzoek aan huis   €66,00  
Intake en onderzoek na verwijzing   €48,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis €62,00
Niet nagekomen afspraak*  €30,00    

* Bij verhindering moet de afspraak minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, anders zijn we genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

Contracten met de zorgverzekeraars

Ook dit jaar heeft AH Fysio Sneek weer met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekend dat de behandeling door ons bij de verzekeraar zal worden gedeclareerd mits u hiervoor bent verzekerd. Wanneer u aanvullend bent verzekerd is de kans groot dat u voor fysiotherapie een aantal behandelingen vergoed krijgt. Hoeveel behandelingen dit exact zijn kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden.

Mocht u niet zijn verzekerd voor fysiotherapie of heeft u het aantal behandeling voor dit jaar al op gebruikt kunt u alsnog bij ons terecht. Na de behandeling sturen wij u een factuur, de prijzen voor deze behandelingen kunt u onderaan deze pagina bekijken.

Geen zorgcontract met Caresq

AH Fysio Sneek heeft voor dit jaar géén contract afgesloten met Caresq en Aevitae Eucare zorgverkering.

Wanneer u bent verzekerd bij één van deze zorgverzekeraars krijgt u een particuliere rekening en kunt u deze opsturen naar de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de regels deze zorgverzekeraar krijgt u een gedeelte van de kosten terug.

Eigen risico en verzekeringen

Eigen risico
Behandelingen fysiotherapie welke vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering gaan niet ten koste van het eigen risico.
Wanneer de behandelingen uit de basisverzekering worden vergoed gaan in veel gevallen deze wel ten koste van uw eigen risico.

Vergoeding uit de basisverzekering
In een aantal gevallen wordt fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. Dit geldt voor kinderen onder de 18 jaar óf wanneer er sprake is van een chronische indicatie voor fysiotherapie. Om voor chronische vergoeding in aanmerking te komen dienen klachten aan een aantal voorwaarden, welke door de zorgverzekeraar en de politiek worden gesteld, te voldoen om ook als zodanig te worden erkend.

Vergoeding aanvullende verzekering
In de meeste gevallen worden de fysiotherapie behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering. Wij adviseren u om na te gaan hoe dit bij uw afgesloten zorgverzekering geregeld is. Wij raden aan om een aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen voor fysiotherapie zijn opgenomen.

Jongeren en kinderen tot 18 jaar
Voor jongeren en kinderen tot 18 jaar geldt als dat de eerste 9 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering. Zijn er na deze 9 behandelingen nog klachten? Dan kan dit verlengd worden met nog 9 behandelingen, als de therapeut dit nodig vindt.
Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basisverzekering worden gedekt. De vervolg behandelingen worden dan vergoed vanuit de aanvullende verzekering (zie boven).